Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nincs,mi jobban szolgálná a nemzet fennmaradását,mint az őseredetig visszanyúló történelmi tudat és az ebből eredő nemzeti erkölcs.

 

 

A Kárpátmedence Koronája:A Magyar Szent Korona (Már nem egészen múzeumban)                                                     A királyságról»

Mottó: nem a királynak van koronája, hanem a koronának királya.

Vidd rá a kurzolt és katt! (Érdekes)»
Osztyák-szamojéd (szölkup) sámán agancsos vaskoronája és a Magyar Szent Korona 

Tiéd Tiéd az Ország!

Koronánk az égben lebeg,
Gyakorolja ránk a kegyet.
Áldja végre ezt a méhet,
Misztérium legyen részed!
©Kinga

 

Emese álma...

 

 

 

 Amit most már minden Igaz Magyarnak tudni kell!

A Szent Korona a Szabadság Alkotmánya
1. Magyarország örökké szabad.
2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
3. Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.
4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

 Miért ferde a kereszt a Szent Koronán...

 

 

 Pontosan a föld pályasíkjának dőlését adja a szög.

 

 

 A Magyar Szent Korona működési rendszere:

 

 

 

 A Szentkorona-Tan időszerűsége.

 

 

 

A Magyar Szent Korona

 

 

 

 

 

 

 


AZ ALKOTMÁNY ÉS A SZENT KORONA KAPCSOLATA  


A Szent Korona a magyar állam függetlenségét és folyamatosságát, a nemzet egységét, és örökös szabadságát megtestesítő jogi személy. Teste az ország testének, a földnek, a víznek, a levegőnek, az energiának jelképe és tulajdonosa. A Szent Korona e minőségében a teremtett világnak, az életnek, a természet törvényeinek a társadalmi törvényekkel szembeni elsődlegességét, fenntarthatóságát, és ezzel együtt az eljövendő magyar nemzedékek létfeltételeit biztosítja, ezért részei semmilyen körülmények között nem idegeníthetők el. Minden magyar állampolgár tagja a Szent Koronának. A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség, ezért intézményétől az alkotmány semmilyen módon el nem választható.


HOL VAN A SZKÍTA, HUN, AVAR, MAGYAR ŐSHAZA?

 

 

 

 

 

 Szántai Lajos -
A magyar Szent Korona ebből a szempontból nem élettelen, holt kultúrtörténeti „emlék, s méreteiben és arányaiban sem vizsgálható a tudattól független valóságként. A Korona egy benső, mágikus tudatállapot megnyilvánulása, szimbóluma és „lenyomata, Egy olyan szakrális tudatállapoté, amely a jelenkori világban szinte elképzelhetetlenül magas szintet jelent. Azt már kimutatták, hogy a Korona minden szempontból megfelel a Corona Imperatoris által támasztott követelményeknek: ti. „evilági hatalom nem áll fölötte. Viszont abba már nem gondoltak bele, hogy mit jelent valójában az ilyen uralkodói jelvényhez megbonthatatlanul és elválaszthatatlanul hozzá kapcsolódó hatalmi és uralmi képesség, amelynek megvalósítása nélkül a király (a beavatandó tudat), mintegy kihullik a Koronával szimbolizált lét metafizikai centrumából. Hasonló következtetésekre jutott Pap Gábor is, amikor megfogalmazta azt a tételt, hogy „nem a királyhoz kerestek koronát, hanem a Koronához királyt. Vagyis egy olyan spirituális kvalifikációval rendelkező személyt, aki képes arra, hogy önmagát a lét teljességeként, a lét korlátlan uraként megvalósítsa; aki a létezés hierarchiáin, a társadalom, az Egyház és az Állam fokozatain a szabadság és a halhatatlanság pozíciójából uralkodik. A magyar Szent Korona tehát ennek a korlátlan uralomnak, hatalomnak és szabadságnak a látható és a láthatatlan (occult) szférákra kiterjedő szimbóluma. Ezt egyébként a Turul dinasztia Árpád-házi királyainak (a mitológiai és metafizikai síkokat szüntelenül átható) élete messzemenően alátámasztja

 

 

Az alkotmányozásról 2010

 Örömmel látná az alkotmányban a Szent Korona-tant Boross Péter

 

Pozsgay Imre

 

Korona az alkotmányban?
A Szent Korona-tant is beemelné az új alkotmányba Orbán Viktor alkotmányozó testülete. Kolláth György alkotmányjogásszal történt beszélgetés.


 

 

 

 

 >>>>