Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dohány utca

2008.08.16

 Makovecz: A sötétség különös lovagjai (ECHOTV)
... az a nemzetközi különös világ, amelyik éppen most Magyarországot gyarmatosítani próbálja.

És a Bizonyítékok:

 

Cenzurázva

 

 

Azoknak küldöm aki még nem látta.(2h) : Magukat leplezik le???? http://video.google.com/videoplay?docid=-8266131592631747056

-Sajnos értem a magyarság ellenségeit. Látom cselekedeteik indokait.
Úgy gondolják itt, és szerte a világon, hogy a Népszellemet ki kell pusztítani az emberek szívéből, hogy az a bizonyos "olvasztótégely" létrejöjjön, mely olyan emberutánzatokat termel, melyek többé nem ismerhetik fel a család, a nemzet fogalmait; akiknek mindegy, hol élnek.

Olyan kezelhető alkalmazotti réteg kialakítása a cél, melynek tudatában a tévé, a számítógép virtuális valósága fontosabb, mint saját életének drámája, fontosabb, mint az a tény, hogy ki-ki életét égiek és földiek között egyszerre járva teljesítsen egy szabad és megismételhetetlen életutat.

Árpád és Kurszán égi és földi fejedelmek e kettősséget hordozták és kiteljesítették.

Nap és Hold kettőssége, a sugárzás és a tükörkép akaratunk és tudatunk kettősségét fejezi ki.

A sugárzó nap, az akarat fénye a Turulmadár. A Budán felállított, sugárzó, a magyar évezredeket átható fénymadárhoz nem nyúlhat senki, mert jaj annak! Átkozott lesz örökre.

Most pedig álljon itt egy idézet:

"Megújulva és Magyarországot védelmezően tárja szét fölöttünk hatalmas szárnyát Árpád fejedelem törzsének madara, a hit és küldetés népünk oltalmának szimbóluma" – mondta Göncz Árpád köztársasági elnök a tatabányai turulszobor újraavatásán, 1992. október 29-én. Még ugyanazon év decemberében, a Magyar Rádió műsorában egy kérdésre így válaszolt az államfő:

"Egy ország nem irthatja ki a saját hagyományából az ősi mítoszait. A turul honfoglalás kori mondakörünk része, amelyről Anonymus beszél. Azért, mert a harmincas években volt egy Turul Szövetség, attól még a keleti népeknek a totemállata lehetett ragadozó madár, a turul, a kerecsensólyomhoz közelálló ragadozó madár. Ez Nap-jelkép volt, leszármazási mítosz volt, ami az Árpád-háznak a Naptól való leszármazását bizonyította. Nem hiszem, hogy ma bárki köteles volna elhinni, hogy Emesét valóban teherbe ejtette egy madár, és még kevésbé azt, hogy az első Árpádot tojásból vették elő. Ugyanakkor viszont van olyan érzelmi tartaléka egy nemzet múltjának, hogy ezt nem kell megtagadni, még akkor sem, ha akár a jobboldal, akár a baloldal, akár a centrum vagy akárki más a maga politikai véleményére ezer esztendő alatt megpróbálta felhasználni. Ítéljük akkor el Anonymust is."

Kérem – egyelőre kérem – ellenségeinket, hagyják abba visszataszító bajkeverésüket. Elégedjenek meg azzal, hogy mindent haszonnal eladnak, hogy megakadályozták a budapesti világkiállítást, hogy tönkretették a hazai cigányságot.

Elég volt!


Makovecz Imre építész
(magyarhirlap.hu)

 

 

 Magyar gazdaság és globalizációs hatalom II/1.rész

 

Magyar gazdaság és globalizációs hatalom 2.,bef.rész

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lev Pinszker zsidó orvos írása az 1800-as évekből:

\\\"Ma a zsidók nem léteznek nemzetként, mindenhol idegennek számítanak.....Csak a vak nem veszi észre, hogy a zsidóság kiválasztott népe egyetemes utálatnak örvend, nem tudnak beolvadni egyetlen nemzetségbe sem és ebből következően egyik nemzet sem képes megértést tanúsítani irántuk. A gyakorlati megoldás tehát a saját területén élő nemzet megalakításában rejlik.\\\"
 
A korábbi, megelőző századokban a zsidókat szinte minden országból kitiltották, kiutasították összeférhetetlenségük miatt. Kereskedésük és banki tevékenységük mindenhol az őslakosság uzsorával történő kizsákmányolását jelentette és jelenti a Földön globálisan ma is.
 
Sir Moses Montefiore:
Az 1800-as évek második felében Angliában hatalmas karriert befutott zsidó üzletember a világban szétszórtan élő zsidókat az \\\"ígéret földjének\\\" elfoglalására ösztönözte. Az Izraelita Világszövetség felhívása a következőkről szólt:
\\\"Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot birtokba vehessétek, hogy minden keresztényt elűzzetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elég anyagi eszközötök, párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és a magyarországi területeket kiragadjátok a keresztényektől, s azok kizárólag zsidó kézbe kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhess!
  tek. \\\"
 
Fentiek szerint mi birtokoljuk az \\\"Ígéret földjét!\\\"
 
Ezt követően a háttérhatalom irányításával tömeges zsidó emigráció indult hazánk felé földet és hont foglalni . A Dohány utcai zsinagógát 1859-ben felavatták. A beözönléssel együtt járó szellemi leigázás, az erkölcs porba tiprása is megindult.
 
Istóczy Győző említi, hogy a zsidók létszáma átlagban minden 30 évben megkétszereződik. Az 1869/70-es népszámlálás szerint 553.641 zsidó élt Magyarországon. (2007 ?) Világosan látta az országhódítást : \\\"A nem zsidó lakosság fogyása...\\\"....\\\" az ország vagyona lépésről-lépésre, fokról-fokra mindinkább kicsavartatik a mi kezeink közül....\\\"
 
A II. világháború idején a Kárpát-medence a zsidóknak Noé bárkáját jelentette. Horthy védelmet biztosított a számukra, nem adta ki őket a németeknek. Európa országaiból százezres nagyságrendben menekültek hazánkba, a biztonságot nyújtó területre az üldözött zsidók. Létszámuk a világháborút követően nem mutatott jelentős veszteséget.
Magyarország a zsidó népirtás vádja miatt mégis tetemes kártérítést fizetett a részükre.
 
A világháborúk egyértelműen segítették Európa júdaizálását. Ma a történelemkönyvek ennek éppen az ellenkezőjét tanítják és állítják.
 
Máté Imre :
\\\"Az iskolákban nem okvetlen az igazságot tanítják, hanem amit el akarnak hitetni.\\\"
 
Baruch Levi rabbi Marxhoz írt leveléből - részlet:
\\\" A zsidó nép - egészében véve - a saját Messiása lesz. Uralkodni fog az egész világon , össze fogja olvasztani az emberi fajokat, meg fogja szüntetni a határokat (lásd EU), és el fogja távolítani a monarchiákat (királyságok megszüntetése), melyek az önkényesség védőbástyái. Egy világköztársaságot fog berendezni, amely végezetül minden zsidónak polgárlevelet fog adni. Ebben az új szervezetben Izraelnek az egész világon szétszórtan élő gyermekei, akik ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, akik ugyanazt az áthagyományozott nevelést kapták, mindenhol ellenállás nélkül vezetőkké lesznek. ... Így fognak beteljesedni a Talmud ígéretei, melyek szerint, ha eljön a Messiás ideje, a zsidók az egész világ vagyonát kezeikbe fogják kapni.\\\"
 
Izrael:
Földje alkalmatlan életterület, terméketlen és száraz, az ivóvíz ellátás rendkívüli nehézségeket okoz. A zsidók XX. szd. elején történt bevándorlásával, területfoglalásával elindult harc napjainkig elhúzódó, véres háborúkhoz vezetett. A háború kezdetétől eltelt néhány év alatt a jelen időkig, közel már az 1 millió áldozat száma. A háború fenntartása dollár milliárdokba kerül. Ezt a fedezetet főként Amerika pénzügyi háttere biztosítja, mely miatt az ott élők egyre nagyobb gyakorisággal lázadnak.
Sem az életterület nem megfelelő, sem anyagilag nem fedezhető hosszú távon az ott élő zsidóknak a létfenntartása. Csurka István már rég megírta, hogy az izraeli háború feneketlen mélységű költségvetésébe bizony a magyar Ft-ból is jócskán jut. Azaz, a magyar népet is megsarcolják hadi céljaik megvalósítására. Hol is vannak a költségvetésből hiányzó milliárdok, melyekkel soha, senki nem tudott elszámolni?!
A palesztínai letelepítés és az ott kirobbantott háború a valóságban csak látszat akció. A valós cél a világ felé a figyelemelterelés a Kárpát-medence elfoglalásáról és megszállásáról.
 
MTI: Népszava (2007.12.05.):
\\\"A budapesti zsidóság szokatlan újjáéledéséről, a Párizs és Moszkva közötti legnagyobb zsidó közösség lendületes fejlődéséről közölt cikket a Los Angeles Times. Több zsidó élte túl a második világháborút és maradt Magyarországon, mint Közép-Európa más részein. A magyar főváros zsinagógáit, köztük a világ második legnagyobb zsinagógáját mozgalmas élet jellemzi, zsidó iskolák, kiadványok, weboldalak és blogok működnek. Valóságos reneszánszát éli a hetedik kerületi történelmi zsidónegyed, a zsidó háromszög. Budapesten működik a Ronald S. Lauder Alapítvány által a zsidó identitás előmozdítására Európában létrehozott 40 iskola közül a legnagyobb.\\\"
 
Betelepítés:
A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött.
Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, Áder János, Pokorni Zoltán és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta.
(A szélsőséges izraeli Likud: a Fidesz testvérpártja) Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.
 
Népirtás:
 
Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell . A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. Akinek még nem tűnt föl, az gondolkodjon el azon, hogy az uniós zászlóban található sárga csillagok kiket jelöltek a II. világháború során. És jelen esetben tekintsünk el attól, hogy 5, vagy 6 ágú csillagról van szó. Ma az Unió s zászló jelképeként sárga csillagok egész sora körvonalazódik ki.
 
A történelem során a vörös csillag a származásuk szerinti zsidó vezetők jelképe volt: Sztálinnak, Leninnek....Rákosinak, Kádárnak....
Az általuk képviselt és irányított szocializmus szerény becslések szerint is, az eddigi legnagyobb népirtás a világon, mely legalább 100-150.000 millió áldozatot követelt!
 
Az elmúlt években az ország egész területén, gombamód szaporodnak és jelenleg is teljes erővel történnek a lakópark építések (túlnyomóan izraeli tulajdonban), melyek többsége eddig üresen állt. Az itteni lakosság sem számában, sem anyagi helyzetét illetően nincs abban a helyzetben, hogy ezeket az épületeket benépesítse. Ezek az építkezések egy pontos terv alapján, egy idegen faj részére, új életterületként szolgálnak majd.
 
Tel Avív:
Az idei évben óriás plakáton szólítják fel a zsidó lakosságot. A Lánc-híd színes fotója mellett a következő szöveg áll: Gyertek az új hazába! Azaz Magyarországot a sajátjuknak tekintik, az ottani lakosságnak úgy hirdetik, hogy a mi hazánk már az ő tulajdonuk az ő birtokuk és új hazájuk. És ebben az a szomorú, hogy a tulajdonviszonyokat, a birtokviszonyokat, a fő pozíciókat tekintve valóban átvették az ország irányítását és ezt hagytuk , sőt egyesek meg is szavazták!
\\\"Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!\\\"
 
Simon Peresz:
Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják Magyarországot.
 
Tervek:
Az elkövetkező 15-20 évben több millió zsidó továbbá kínaiak betelepítését tervezik, és a romák számának növelését . Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges.

Néhány évvel ezelőtt tervbe vették Budapest átkeresztelését Judapestre(érdemes megnézni a www.judapest.org web oldalt) és a vidék sem számíthat jobb helyzetre.

Köztük élnek

Ismerős-e ez a gondolkodásmód: "Először vidd csődbe, vásárold fel olcsón - lehetőleg közpénzből, állítsd talpra, működtesd-alacsony fizetésű (adórab)szolgákkal, tedd zsebre a hasznot"
 
Hogyan zajlott az állami vállalatok magánkézbe adása?
Hogyan zajlott a köztulajdon magánzsebekbe juttatása?
Hogyan zajlik a kórházak "privatizációja"?
Miért nem reagál a vezetés adócsökkentéssel, gazdaságélénkítéssel?
Miért fojtja meg a 3,5 millió eltartót? ( versenyszféra, kkv, 25-55 éves korosztály)
Miért nem pánikol amikor néhány nap óta már a külföld nem finanszírozza a magyar adósságot?
Miért a jelenlegi vezetőnk volt az egyetlen, aki a "nagy gázvezeték vitában" ( Nabucco vs. Kék áramlat ) az egész eu-val szemben az oroszok mellé állt?
Ki is a jelenlegi titkosszolgálati miniszter?
Miért jelent meg tegnap egy osztrák lapban, hogy Izland után Magyarország lesz a második?
 
Mi az ami érték még mo-on, és egy csőd után olcsón magánkézbe kerülve működtethető?
 
- kórházak
- önkormányzati vagyonelemek
- ivóvízkészlet
- sok helyen önkormányzati tulajdonú fürdők
- jelentős ingatlanvagyon egyenlőre családok tulajdonában
- földterület
 
A háborúk gazdasági téren zajlanak manapság, a készpénzzel rendelkező országok "megsegítik egy csőd esetén" a csődbement országot. Persze ez azt jelenti, hogy felvásárolják olcsón azt, ami működtethető és a működés hasznát ettől kezdve ők teszik zsebre. (A világ jelenleg legnagyobb készpénztartalékú országai: Kína, Oroszország)
 
A XXI században meg kell rövidesen szoknunk a következő kifejezéseket: "gazdasági (bér)gyilkos", "gazdasági holokauszt", "gazdasági 1956", Ma nem katonákkal intézik a hódításokat, hanem pénzzel.
 

Azt hiszem, gyönyörű "barátságok" kezdődnek számunkra rövidesen....

"A Zsidó Nyári Fesztivál mára Magyarország egyik legjelentősebb, leglátogatottabb, legnagyobb érdeklődést kiváltó kulturális-művészeti rendezvényévé nőtte ki magát"

 

 

 ........................................

 

 A másik Izrael.

 Tudtuk, de az ismétlés a...

 

............

 

 

 

 

Magyarország kifosztása...

 

 

 

 Jobbik TV - Morvai az Új Világrendről - 2009. május 1.

 

 

 

 

 

 

Nem zöldültem meg

Tovább

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

A másik Izrael:

(Beszélget, 2009.07.14 19:14)

Minden tiszteletem, hogy önállóan ráébredt -mondjuk így az 'Istváni Békére'.

- Koppányt elpáholta, mivel az itt lévő Avarjaink pártjára állt, akik ez idő tájt a beszivárgó kereskedőfélék pénzszagának bűvöletében éltek.
- Kegyelmet gyakorolt, azaz nem döntötte rabigába az indoeurópai népeket.