Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kozsdihoz

(Beszélget, 2009.01.29 20:23)

Elgondolkoztak már azon, hogy a Magyarok Szövetsége miétr Kunszentmiklóson tartja a 'nagy' munkaértekezleteket? Pestiesen szólva mindenki "rongyol lefelé" az az vidékre. Nekem a pest fökdrajzilad vidéki. El is megyek a Magyarok Szövetsége Kecskeméti alakuló gyűlésére. És higgyétek el nekem, hogya 'Vidék' csak 'szlováknak' fogja tartani a pesti felhígult magyarságot. Nem kell olyan 'mérhetetlen tiszta erő' ami csak 5-6 nap alatt járja be az egynapos utat - a Koronát el kell vinni a HELYÉRE.

Falcon

(Beszélget, 2009.01.23 00:03)

Firkálj cak!!!!
Már egy ideje 'rugaszkodom', hogy a film hivatkozásokat képenyővé alakítsam, de....

Ez igen!

(White Falcon, 2009.01.21 21:28)

Papi, nagyon tartalmas az oldalad, gratulalok!
Majd jovok meg, es ossze - vissza fikalom itt a falat! -))

Merengések

(Beszélget, 2009.01.07 09:22)

Merengések a pénzügyi hatalomról...

Ha én akkora pénzügyi hatalom lennék mint az IFIMF (ez egy kitalált naaaagy pénzügyi intézmény amit én irányítok), akkor a hatalmam felhasználnám eszköz és erőforrásszerzésre.

Kinéznék egy területen értrékes eszközöket, amik a jövőben nekem folyamatosan pénzt termelnek. Nekem legjobban tetszenének a következők: vízkészlet, csatornahálózat, vasút, egészségügyi rendszer, földterület, értékes ingatlanok.

A következőképpen csinálnám. Megsegíteném a jelenlegi eladósodott tulajdonosait hitellel (tudom ám előre, hogy úgysem fogják tudni fizetni, de kit érdekel, pont ez a jó a buliban). Sőőőt azt is beszélik, hogy a terület valutája se túl erős...hmmm, még jobb....olcsó felvásárlási célpontnak kiváló terepet nyújt, ha összedől....hmmmm finom....enyém olcsón a vagyon (esetleg megkérek néhány barátomat, hogy egy kicsit tegyenek is az ügy érdekében), azután feltámasztom a poraiból és működtetem (adórab)szolgákkal. Persze azért nem ártanak szövetségesek a helyszinen, akik segítenek....szerzek egyet, vagy kettőt...meg azután a "rendet" is tartani kell, nehogy kárt tegyenek már abban ami az enyém!!!

Az, hogy néhányan már rájöttek a turpisságra....gazdasági szabadságot, meg anyagi függetlenséget emlegetnek...kit érdekel???!!! Egyrészt kevesen vannak akik értik, másrészt demokrácia van, vagy nem....szabadon tehet és választhat mindenki azt, amit akar??!!! Méghogy gazdasági diktatúra van, amit hitellel intéznek....mit beszélnek ezek??? DEMOKRÁCIA van és kész! (legalábbis addig, amíg azt teszed amit mondok, mert különben rád küldetem a karhatalmat, anemjóját, szólok is a helyi emberemnek...csinálj már rendet....vagy felfordulást.....nekem mindegy, mert mind a kettőből ÉN jövök ki győztesen....mármint anyagilag)...mert tudom, hogy csak a pénz számít, márcsak anyagi szempontból is.

A szerencse az, hogy nekem nincs semmim, csak a gondolataim...de várjunk csak??? hogy lehetne ebből pénzt csinálni?

Hümmmm

(Beszélget, 2008.12.09 09:47)

Nem én vagyok aki a jelenlegi pénzügyi világválságra való tekintettel fizetőssé tenné a fényt az alagút végén...

EMBER A VÍZBEN!!!

(Beszélget, 2008.12.08 14:48)

El kellene gondolkodnunk valamin.

http://www.barantaszolnok.gportal.hu/gindex.php?pg=29040990&nid=4788949

Menj ...

(Sólyomfióka, 2008.11.02 18:02)

De Én itthon maradok ...

Godolatok, hírek

(Beszélget, 2008.10.31 11:15)

Miért kell nekünk olyan világ (vagy ...) ahol Káin megöli Ábelt (vagy Romolus Rémuszt), hogy 'csörtethessen', mikor nekünk van Hunorunk és Magorunk akik egymást nem bántva, igaz külön utakon 'megcélozták' (az aranyszarvast!?) pannóniát (a fényt).
A káini eredmény a valóság:

Drasztikus ütemben fogynak az olajtartalékok

Aggasztó ütemben fogynak a Föld olajtartalékai - adta hírül a brit Financial Times. A tekintélyes gazdasági lap idézi a Nemzetközi Energia Ügynökség legfrissebb jelentését, amely az olajtermelés évente 6,4 százalékos visszaesését jósolja.
(a Hírek-ben)

És egy (magyarnak való) megoldás a válságra
Magyarok Háza

Megdöbbentő!
Az aszpartam-(édes )mérgezés
(Aszpatram ..)

Kurultáj

(Sólyomfióka, 2008.10.28 19:56)

Látom van már kurultáj- rádiód is .

Számok

(Sólyomfióka, 2008.10.24 15:03)

Iiigeeen!!!

Számok

(Beszélget, 2008.10.24 13:25)

A 13282 =16 = 7 < 262537412640768743 , 9999999999925 !
De
13282^16^7 > 262537412640768743 , 9999999999925...
Érted?

A magyar vidék halálos ítéletét

(Beszélget, 2008.10.24 09:24)

2008-10-22 14:08
&#8222;A magyar vidék halálos ítéletét írták alá az MSZP-s, SZDSZ-es és MDF-es képviselők&#8221;

Alkotmányellenesnek tartja az egységes mezőgazdasági támogatási rendszert a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, ezért az Alkotmánybírósághoz és a köztársasági elnökhöz fordul. Ezt Budai Gyula szövetségi igazgató jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján. A szervezet jövő héttől országos szembesítő kampányt indít minden megyében, ahol tájékoztatja a gazdákat a hétfőn a parlamentben megszavazott törvény következményeiről.A hétfői szavazáson a magyar vidék halálos ítéletét írták alá az MSZP-s, SZDSZ-es és MDF-es képviselők - fogalmazott Jakab István elnök. A Magosz szerint az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer a külföldi bérlőknek kedvez, így a kormány a földtörvény módosítása nélkül gyakorlatilag kiárusítja a hazai magyar termőföldet. A Magosz alkotmányellenesnek tartja, hogy egy biankótörvényt hozott az Országgyűlés, amely csak a fő irányokat határozza meg. Az SPS-rendszer bevezetéséhez ugyanis öt törvényt kell módosítani és további 15 miniszteri rendeletet kell hozni - mondta Jakab István.

Az elnök elmondta: az EU-hoz hazánkkal együtt csatlakozott országok közül csak Szlovéniában és Máltán vezették be az SPS-rendszert, ezek az országok azonban minden előírásnak megfeleltek és elhanyagolható a mezőgazdaságuk. A Magosz elnöke szerint az unió nem ajánlotta Magyarországnak ezt a lépést, 2013-tól ugyanis megint új támogatási rendszer lesz. Jakab István többször jelezte a parlamentben, hogy Magyarországon rendezetlenek a birtokviszonyok és a bérleti rendszer.

Az új struktúra a jelenlegi rendszer helyett nem bizonyos termékek előállításához köti majd az uniós támogatások lehívását, hanem néhány kivételtől eltekintve földalapú lesz. Az SPS-t az Európai Unió (EU) az azóta megszűnt mezőgazdasági túltermelés ellen hozta létre és a rendszer lényege, hogy a föld után járó támogatást akkor is a bérlő kapja, ha lejár a szerződése és nem termelnek a földön.

Számok sora

(Sólyomfióka, 2008.10.24 07:43)

Megmagyaráznád bövebben ezt a számsort ? 262537412640768743 , 9999999999925 ...?

Tündérkert

(Sólyomfióka, 2008.10.24 07:38)

A Hun Miatyánk köré most valóban egy Tündérkertet varázsoltál .

Csak, hogy tudjátok

(Beszélget, 2008.10.24 02:53)

A Hun Miatyánkban egy csomó videó van!

transzcendens

(Beszélget, 2008.10.23 22:14)

262537412640768743,9999999999925...

Remény

(Sólyomfióka, 2008.10.21 12:43)

Már csak a Hit maradt , hogy nem lesz ideje kivitelezni.(bár , az aurájáról a programot , kicsit fürgébben is törölgethetnék az Égiek ) - KEDVENC SZÁMOM:13282 =16 = 7

fletó

(Sólyomfióka, 2008.10.21 12:38)

Mindig tudtuk , hogy egy .... (4 betüvel belehet azonosítani)(fantáziára bízva) .Miért csodálkozól . maradt aki volt .

Telefonon tárgyalt Gyurcsány Putyinnal

(Beszélget, 2008.10.21 10:12)

Telefonon tárgyalt Gyurcsány Putyinnal
2008-10-20 18:28:02

A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt hétfőn telefonon Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök - jelentették be Moszkvában.

Az orosz kormány sajtószolgálatának szűkszavú közlése szerint "a beszélgetés során a felek az Oroszország és Magyarország közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok különböző kérdéseit vitatták meg.

Ha mesterségesen valutaválságot idéznek elő, Mgyarország megmaradt értékei ( önkormányzati vagyon, közművek, fürdők, földterület, értékes családi ingatlanvagyonok, stb.) olcsó felvásárlási célpontokká válnak és ez "gyönyörű barátságok kezdete lehet".

Beszélgetnek

(Sólyomfióka, 2008.10.19 13:49)

"Követ" nem Én választok , hanem mindig Ő szólít meg .Utánna a kezembe veszem és érzem a lüktetését olyan , mint parányi szívdobbanások .


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »