Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Te tudod?

(Beszélget, 2008.10.19 13:44)

Mert én nem -csak úgy jött.
Az Ametiszt is jó lenne -ő volt a második helyezett.
Úgyhogy meggyőztél -egy ilyen egy olyan.

Füstkvarc

(Sólyomfióka, 2008.10.19 09:35)

Megnéztem " gyüjteményem Füstkvarc-át , melegnek hívogatónak és befogadónak éreztem .Te tudod miért ez kell neked .Én az Ametiszt-tel kezdtem sok-sok évvel ezelött. Azóta a " Család tekintélyesre gyarapodott.Legféltettebb " kincsem az Athos-ról , a Smaragd.Mivel nőknek nem lehet belépni , így csak Uranapolis nevü városkáig jutottunk .Ez a KŐ , gyermekkorom Tündér - meséiből hívogatott folyamatosan . Amikor belenézek , úgy érzem " mindent látok . Egy varázslatos világba kerülök , s csak úgy özönlenek az üzenetek.

Kövek

(Beszélget, 2008.10.19 08:55)

Ezt a szokást Tőled 'kaptam el', ha nincs nálam a hegyikristályom ugyanúgy pániba esek, mint mikor a mobilomat nem találom! (pedig abban is van kristály).
A horoszkópom 'szerint' nekem a rózsakvarc dukál, de azt elcsaklizta tőlem a párom. Nekem most még 2 füstkvarc kell - 'ÉNszerint'(em).

Pilis-kövek

(Sólyomfióka, 2008.10.19 00:07)

Megjártam a Pilis "bérceit ", s onnan nagyon távolinak tűnt ez a cirkusz ami a Duna másik oldalán zajlott.Az út gyönyörű volt és fenséges , megnyugtató , és zavart oldó .A friss széltől kitisztúlt a levegő és a gondolataim is . A " Hegy " ismét megajándékozott egy " kővel " , a múltkori Rózsakvarc társat kapott egy Sólyomszem , személyében .Gyönyörűek egymás mellett , a rózsaszín és az okker-s.barna , most " barátkoznak az ablakban a holdfényben .

Nemzeti c s ú c s

(Sólyomfióka, 2008.10.18 23:50)

Hát látom nagyon szorgalmasKÓDtál , még csak most jutottam a hírforrások közelébe , de amint látom ( belehallgattam) nem sokat vesztettem .Kicsit belefásúltam már a " nagyot " várásba " .ezek a " h o n a t y á k " csak tépik a szót meg az idegeinket .Úgy gondoltam , most jött el az idő , hogy Nekem már mondhatják jobbról is meg balról is nem igazán érdekel .

filozófia (Ákos, 2008. 10. 17. 00:14)

(Beszélget, 2008.10.17 09:33)

rájöttem, miért nincsenek nagy magyar filozófusok: mert amin egy Heidegger vagy Lukács száz meg száz oldalakon keresztül rágódik, nálunk minden gyerek tudja, még a kérdések sem merülnek fel úgy bennünk, mert értelmetlenek; és hova vezetnek? ebbe a tudatlan káoszba, mert a filozofálgatásnak a bölcsességhez semmi köze. -- szegény németeknek még azt is külön magyarázni kell, hogy a Nap férfi, a Hold pedig női minőség, mert a névelővel ők a nyelvben pont ellentétesen jelölik. -- Elég legyen a kifacsarodott szemléletű buta emberek sztárolásából, a kávéházi rémhírterjesztőkből. mostanában azt hallom szinte mindenkitől, hogy a tízparancsolat alapján él, sokan úg fogalmaznak, hogy bár nem hisznek, de ez azért alap. kinek? régen rossz ugyanis, ha valakinek magyarázni kell, vagy parancsban elő kell írni, hogy ne lopjon meg gyilkoljon kénye kedve szerint, mert megtetszett neki a másé és maga nem tudja előállítani. nekem soha nem volt szükségem ilyen parancsokra, mert eszembe sem jutna! -- a mi tudásunk máshonnan származik és soha nem voltunk emberevők -- voltak itt emberevők is, de azok mára sem változtak szemernyit sem, csak a homárt jobban szeretik.

SzentKorona

(Sólyomfióka, 2008.10.17 09:00)

SzentKorona -rádió zenéjére ébredni , nahát...micsoda kényeztetés!

Qrcsány videók.

(Sólyomfióka, 2008.10.15 13:55)

Nézzétek meg érdemes. fletó mondja sokáig azt hitte n hogy pap lesz , talán rabbit akart mondani. Következő mondata így szól : " nem vagyok Isten hívő ember ". Csak azt tudom neki üzenni : abban az Istenben amelyikben ő nem hisz , Én sem hinnék .

DOHÁNY UCCA

(Sólyomfióka, 2008.10.15 11:06)

Igenis ! Elolvastam !

Köztünk élnek

(Beszélget, 2008.10.15 10:32)

Az írás a Dohány utca című bejegyzésben van.

????????????

(Sólyomfióka, 2008.10.15 09:59)

Ezt kérlek fejtsd ki bővebben , nem értem .

Köztünk élnek

(Beszélget, 2008.10.15 09:46)

A Dohány utcába.

MAG

(Sólyomfióka, 2008.10.15 09:21)

MAG , ezt meg nem kell különösebben megmagyaráznom , hiszen Mi Mag-unk is Mag-OK vagyunk .

Mag-adon

(Sólyomfióka, 2008.10.15 09:17)

De írhattam volna azt is , hogy MAG-odon . Mert most már a Gyermekeink jövője a tét .

Beszélgetnek

(Sólyomfióka, 2008.10.15 08:42)

A közmondás helyesen : Segits magadon , s az Isten is megsegít . " Mag-adon " -t azért írtam így , mert már nálam is elindult " Magyarságom kóros burjánzása "

Égi csatorna

(Beszélget, 2008.10.15 08:29)

Mit gondolsz (ill. olvashatod is), miért kezdtem ezt honlapot írni?
(Ezt a Mag -ot megmagyarázhatnád)

Égi Királyság

(Sólyomfióka, 2008.10.15 07:55)

A " TÉRBEN" fogtam ezt a kozmikus üzenetet , mert bár milyen hihetetlen , " Földi halandóknak " is meg van az "Égi csatornája " . Így szólt az üzenet : " Segíts Mag-adon az Isten is megsegít "

Bajer Zs.

(Beszélget, 2008.10.14 16:16)

Pörzsölő 2008.10.07.

Magyarország

(Sólyomfióka, 2008.10.09 17:41)

Nekünk tetszik ez az Ország lehet menni , feri viszlát ......

Jóóóóóóóóóóóóóó reggelt

(Sólyomfióka, 2008.10.09 10:14)

Sziasztok , örülök , hogy már kora délelött dolgoztál kedves Beszélget , én is írtam már " híreket " .


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »