Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Levente

(Beszélget, 2008.10.02 01:47)

Levették.

Levente

(Sólyomfióka, 2008.10.01 12:36)

Megérkezett az első nem hivatalos adat, hogy nem tartják valósnak I.Levente trónigényét .> http://www.barikád.hu/node/18363

I.Levente

(Sólyomfióka, 2008.09.29 11:06)

Új királyunk , meglehetősen " szines " egyéniség.

I. Levente

(Sólyomfióka, 2008.09.28 22:26)

Megint egy bolond. A Barikádon találtam . Ha itt levenék , itt a közvetlen címe : http://www.myspace.com/levente_i

Igazság

(Sólyomfióka, 2008.09.26 10:09)

Közhirré tétetik : Beszélgetnek igaza van a lélek nem a Harában van . Tévedtem .

Zala

(Sólyomfióka, 2008.09.25 11:55)

Éppen most kel lába 900 hektár zalai földnek : http://www..mno.hu/portál/587037

Változás

(Sólyomfióka, 2008.09.25 10:15)

Úgy gondolom , hogy én is megértem , amiről ír .Mindannyian változunk , állandóan .Vannak időszakok amikor úgy érezzük ez a változás mintha felgyorsulna , vagy új feadatokat kapsz, jelentősen elmozdulsz önmagadhoz és a világhoz képest. De nekem a kivitelezéssel van gondom , amit úgy hivok magamban : megtévesztés , hülyités . Attól , hogy most mindenki az égi csomagját lesi , még nem fogjuk tudni megakadályozni az Országunk folyamatos kirablását. Sajnos bevallom neked azt az oldalt is azok közé sorolom amiről már beszéltünk egyszer.Ezek az írások azért veszélyesek mert tétlenségre biztatják az embereket. Tudod : a semmit nem kell tennem , mert jönnek az égi hatalmasok a fényharcosok , elüzik a gonoszt , s hoppá , itt lesz a csuda jó , szép új világ.Ezt veszélyesnek tartom, ha ezt tesszük , azzal segítünk nekik , hogy gyorsabban végezzenek velünk . Ezt kell elkerűlni , s ahhoz nem ez a megfelelő út . Szerintem .

Változás

(Kinga, 2008.09.25 09:37)

Nem tudom neked megmagyarázni, de 3 hónapja kb. változás indult el bennem és én megértem, amit és amiről ír. Másképp történnek velem a dolgok, mint eddig és igen megdolgoztam ezért a 0 pontból kiindulva.
Valamit előről kezdtem, valami más......S hogy felébredtem e, vagy csak a "mátrixban alva járok?
Nem tudom, de valami történik :-)

Lélek

(Sólyomfióka, 2008.09.25 09:07)

A lélek dimenziója (terjedése ) fényévekkel mérhető. Ahány évet eltőltöttél itt a fizikai világban lélek zengésed annyi fényévre terjed az univerzumban. Természetesen minden irányban.S ezek csak terjednek , terjednek , gömbhélyszerűen , szinte az idők végezetéig. Aki tudja ezt olvashatja az Akashában. Nem kell túl misztifikálni a dolgot.Egyenlőek vagyunk ( nem egyformák ), ez mindenkinél így történik , akár megérdemeljük akár nem , akár alvók vagyunk , akár felébredtek.Bár szerintem a felébredéshez sokkal több kell , mint néhány üres frázis puffogtatása.

Hara

(Sólyomfióka, 2008.09.24 21:44)

Ja , és itt lakik a lélek is , az a ici-pici cseresznyeszem , amiban benne van egy fénykvantum, ugyanaz mint ami a NapIsten , egy ici-pici fénykvantum,. Ennek a fénykvantumnak a dimenziójában ( terjedés ) vagy Te . Ici-pici , benned van , te meg őbenne. . ő mindent előre tud és lát , ettől olyan sikeresek a keleti harcosok is , Mielött felemelnéd a karod , aki , lélekkel lát , már le is győzött. Nagyjából ennyi . A kívánságod , sajnos nem tudom teljesíteni , elveim ellen lenne.

Sólyomfióka

(Kinga, 2008.09.24 21:10)

Átírnád ezt légyszi a másik oldalra is.
Úgy tudom, most van gyomor-szív energ. kzp. is.

Kingának

(Sólyomfióka, 2008.09.24 18:19)

Zsian lapján kérdezted : szív -agy-érzelem. Az érzelem én úgy tudom nem a szívben keletkezik , és nem is az agyba fut be. Régiesen szólva megette a f..ne azt az érzelmet amin gondolkodni kell. az érzelem egy kicsit lejjebb keletkezik mégpedig a " Hara "-ba . Ez a köldök alatt pár centivel , illetve a Napfonat alatt van . A keleti filozófia ezt nevezi a második agynak . Itt keletkezik az érzelem . de igazából ez sokkal hamarabb , betölti az egész lényed , még mielött az agyad konstatálná az egész folyamatot.

Királyság

(Sólyomfióka, 2008.09.23 18:24)

Szántai Lajos a Zenit TV-én . Most kezdődik .

Bosszantás

(Sólyomfióka, 2008.09.22 10:13)

Úgy látszik engem "nagyon megdolgoztak " a két nap alatt , mert nem igazán bosszantanak fel ezek a dolgok . Elnézően mosolyogtam . Hidd el , eljön az ő idejük is , illtve elmúlik .

Szept 20.

(Beszélget, 2008.09.22 10:02)

Engem bosszant az is, hogy fedó ugy kezdett'Magyerkodni', hogy közben támadja a Magyar érzést.Ezért raktam fel az adalékot.

Szept 20-hoz

(Sólyomfióka, 2008.09.22 09:50)

Nem is hiszem , hogy véleményt kellene megfogalmazni ( kár az energiáért ) hiszen önmagukat minősítik.

Adalék

(Beszélget, 2008.09.22 07:52)

Még egy kis adalék szept.20-hoz.
Magyar Nemzet
http://www.mno.hu/portal/586227

Biorobot

(Beszélget, 2008.09.21 12:11)

A magas fokon liképzett katona nem bír elszakadni a belevert gyilkolástól. Ha csk azt verték bele, hogy a cél a parancsba kapott ellnség, akkor nincs nagy baj -felhasználható akármire. Ha eszmét is vertek bele akkor, vagy fellázad ellene, vagy mehet a süjesztőbe...

Élet vize ?

(Sólyomfióka, 2008.09.21 08:00)

A tegnapi felvételeket nézve , eszembe jutott Szántai Lajos Ő is mindig azt hangoztatja a sötét oldalt fel kell emelni a mi szintünkre . Sszerintetek , ezeket a nem Magyarországon kiképzett biórobotokat , hány ezer év kellene, magunkhoz emelni ? A parancsadókról még nem is szólva . Erre is gondoltam mikor azt mondtam , nem elég ha Te nem eteted a gyülölet farkasodat , ha ellenfeled nap mint nap , ezt teszi ezerrel .Mindenesetre , akármilyen szögből nézem a dolgot az " aurájáról a program törlést nagyon eltólták " ( a kód szerint ez 91009 -be tellik) ( csak tréfa volt )

Élet Vize

(Kinga, 2008.09.16 00:37)

"épp nálam van egy Mátyásról szóló könyv.
"Vitéz Hollónak oroszlán a tekintete.-ez kiemelten jelenik meg a forrásokban. Van egy Hollós Mátyásunk, aki oroszlánként tekint a világra.
Az évkörben a vízöntő 2., középső Hold-háza maga a holló. Holló-halál-hulla.Ez a holló valami olyat hoz magával, ami engem ezen a hulla-halál állapoton túl tud majd lendíteni.Magát az életet hozza a csőrében.
Csőrében egy csepp víz.Ez a csepp víz fogja eldönteni, hogy a küzdelem hová fog engem vinni: az életbe, vagy a halálba."
A könyv címe és írója:
Szántai Lajos:"Magyarország reménye, a világ gyönyörűsége"


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »