Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pajzs

(Beszélget, 2008.09.16 00:04)

Mátyás király halotti pajsza
http://www.euroastra.info/node/16848?size=preview

'jelét'

(Kinga, 2008.09.15 19:21)

Mi van rajta Pontosan?Középen és körben?
De az elmondom, hogy most a sötétség erőinek felszabadítása zalik a fénybe.Szeretet által.

Tökéletes

(Kinga, 2008.09.15 19:10)

:-)

Koppány

(Beszélget, 2008.09.15 15:27)

Igen Mátyás is sokat (sokszor hangosan) imádkozott a oltár előtt -irják. Rómát akarta (a Német-Római császárságon át), de csak Bécsig jutott. Az igazi tervét nem tudom.
És azt se tudom (igazán), hogy miért 'kellett' az Ő 'jelét' fedó keze elé tennem.

Somogyvár-Koppányvár

(Sólyomfióka, 2008.09.15 11:33)

Koppány a Fény-Hit utolsó főpapja. Világügyelője volt. A Fényvallás már ebben az időben elveszítette ősi jellegét. Az emberi értékeket a méltóságot a tisztességet (tisztaságot) az anyagiasság váltotta fel. Európa népeinek a körében kegyetlen harcok dúltak. A Fényvallás Istentől kapott tudás aminek a gyümölcsét köteles volt megosztani embertársaival. Koppány áldozata nem volt hiába való. Az ősi hit ha teljes egészében nem is , de nagyrészt túlélte az évszázadokat , és most várja , hogy szeretett népe ismét rátaláljon . Legyünk büszkék , hogy Magyarok vagyunk Négyrész eggyé váljon !

Sólymok

(Sólyomfióka, 2008.09.15 07:56)

De a sólymok gyönyörűek.

Rusnyaság

(Sólyomfióka, 2008.09.15 07:53)

Rusnyaság mögöttes tartalmát amit "átírtál , nagyon figyelmesen elolvastam.Mind a négy részt .Nem is lehetnék , Sólyomfióka , ha azokat a dolgokat nem vettem volna észre ,Freedman beszédében a lV.-ik részben ami egy kicsit elgondolkodtatot. Pl : Megkérdezi , tudjuk-e mit tesznek a zsidók az engesztelés napján , idézem : " Azokon a napokon ...egy voltam közülük. Nem hallomásból tudom . " Elmondja mi történik ezen a napon az Engesztelés Napján az ima a Kol Nidre. Lenne egy-két kérdésem :ha nem zsidó mit keresett ott (ha nem zsidó be sem léphet) ha zsidó (KAZÁR BŰNÖZŐ) miért árulná el a "hitét" és a többieket.Ez csak egy ujabb akciójuk lehetett annak idején .(szerintem)

Valahogy...

(Kinga, 2008.09.14 23:29)

Zavar! A piros-fekete kép mellé nem való ez a Szép szöveg és a tartalma, csak a két madár.
Ne haragudj, hogy ezt mondom. A Te oldalad végül is.
Lehet ellensúlyozásnak tetted oda, de valahogy....lerontja a jót.

Rusnyaság

(Beszélget, 2008.09.14 22:13)

A mögöttes tartalmat kicsit 'átírtam'.

Újjászületés

(Kinga, 2008.09.14 20:49)

Jó ez az írás!
Könyörgünk Hozzád Boldogasszony,.....

Koppány vezér

(Sólyomfióka, 2008.09.14 09:07)

Somogyváron dolgozik ismét Bakay Kornél Koppány vezér fantasztikus várának a feltárásán.Sokasodunk. Ez már az ősők segítsége.A Magyarok Őstene hallgatja imáinkar. cim:http://barikad.hu/node/18095

szenzációs

(Sólyomfióka, 2008.09.14 08:29)

bocsi fél centit mellé nyúltam:szenzációs

Kossuth Lajos

(Sólyomfióka, 2008.09.14 08:26)

Szentációs felvétel fonográfon , Kossuth Lajos hangja a 19.-ik századból. cím : http://barikad.hu/node/18101

Isten Kardja

(Sólyomfióka, 2008.09.12 16:19)

" piszmogás "-od eredményére sokkal jobban vagyok kiváncsi .Lehet tudni kb mikor készül el ?

Program nélküli

(Sólyomfióka, 2008.09.12 16:16)

Ezt a rusnyaságot nagy kár volt ide feltenni , rontja az összképet. Jobban szeretném látni " rabositva ".

Öreg Indián

(Sólyomfióka, 2008.09.11 22:12)

Zsian oldalán , baloldalon közvetlenül a Jószó alatt. címe: Oriah Hegyi Álmodó öreg indián verse

Csk most olvastam

(Beszélget, 2008.09.11 21:52)

Csk most olvastam az 'időjárásjelentésedet' Zsiannál.
Hol van az Indiánvers?
Amit Tamás közreadott írás, az gondolatébresztő -Sárospataki tankönyv!!!
Mé jó, hogy nem vagyok kész az Isten Kardjával (angolból is kellet fordítani és a magyarításán piszmogok), de a Habsburgok címszavakban már fent van.

Fejfájás

(Beszélget, 2008.09.11 21:14)

Tudod, most 'meg van írva' neki, hogy gyüjtögesse amir letörölgetnek programokat... (Hátha belőle még tud szart keverni.)
Hogy az aurát hogy lehet törölni, aztatat csak a nagyon nagyon 'beavatottak' tudhassák.
(Aurát Én meg nem láttam, de valószínű, hogy van, és az anyag gerjeszti (Zengés). Nyilván élőlényeknél másmilyen. -minden esetre pédául a fényt nem lehet "törölgetni", hanem a lámpát kell kikapcsolni-)

Királyság

(Sólyomfióka, 2008.09.11 20:31)

Augusztus 25-én letörölték az auráját (hogyan lehet egy aurát letörölni?aminek , akinek nincs aurája , nem is létező )azóta lehet , hogy szép sunyin vissza is pakolta magára .

Beszélgetnek

(Sólyomfióka, 2008.09.11 20:25)

Neked nem fáj a fejed? Az enyém most többek között azért is , fletó miért nem veszi végre tudomásúl a " programot" .


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »