Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Királyság , kövek

(Sólyomfióka, 2008.09.11 08:52)

A PILIS nekem a királysághoz tartozik, ezért külön öröm a számomra , hogy ŐsBudát is felvetted az olvasni(látnivaló) közé.Lánszki Imre egy nagyon jó magyar ember.Szeretnék neked egy igazi Pilis oldalt ajánlani s erről eljuthatsz a Sicambria portálra is ami Lánszki Imre lapja http://solyomszarnyon.mindenkilapja.hu/?m=2149561

Hol a tüdöm ?

(Sólyomfióka, 2008.09.05 16:35)

Jaj , kedves Beszélget , azért a tüdőd ne köpd ki! (most nevettem) Nem tudtad , hogy segíteni csak annak lehet aki ezt el is fogadja . Biztosan ismered a mondást a jószándékról ?

Pegazus

(Sólyomfióka, 2008.09.05 14:30)

Még nem , de már nem is .

Teozófiai Társulat

(Pegazus, 2008.09.04 15:00)

http://www.szellemtudomany.hu/eloview.php?eid=5
Antropozófia
ha még nem....

Lakitelki nyilatkozat

(Sólyomfióka, 2008.09.04 06:50)

Lezsák szavai ma is érvényesek. http://www.mno.hu/portal/582778

(kis) Királyság

(Sólyomfióka, 2008.09.04 06:46)

Zavar a " lefutott programban l.Fletót még nem érte el az " Idő Szsava .

Akasha

(Sólyomfióka, 2008.09.03 15:15)

Erről az a véleményem hogy : ha ha ha . A teremtésben minden fontos , nincs olyan dolog ami érdekes , vagy ami nem . Pár másodperc ? Az nagyon sok , már csak a multat rögzíthetnék . A teremtés , mivel egy folyamat , ennek lenyomata az Akashába is egy azonnali folyamat .

Akasha

(Sólyomfióka, 2008.09.03 15:08)

Hát titok az nincs , soha nem is volt olyan ami kinederült volna. Ha megengeditek idézek belőle: Akasha> A robotszondák képesek álcázni magukat , hogy jelenlétük ne zavarja meg az események menetét, és a reakció idejük pár másodperc. Vagyis bármi érdekes történik a teremtésben , amiről jó lenne közeli felvételt készíteni , másodperceken belül térugrással odaérkezik egy rögzitőegység. <

Akasa

(Kinga, 2008.09.02 17:36)

http://angyalforras.hu/Tudasforras/AZ-AKASHA
nem tudom mennyire hiteles, de érdekes. Nincs titok ezek szerint :-)
De lehet már nézted

Brr

(Kinga, 2008.09.02 15:42)

Hírtelen megfagytam tőle, aztán mérges lettem, most meg már mosolygok rajta. Váratlan támadás volt! :-)
Köszi, h. utána néztél.
Látom feltetted a medit. zenét. Ott már hallgattam, de jó itt is!

EchoTv

(Beszélget, 2008.09.02 15:11)

Jut eszembe a szobat esti Aktuális Különkiadást v. EXTRA? Meg kell keresnem. Vasárnap még nem találtam meg.
Köszönöm a címeket!

atw

(Beszélget, 2008.09.02 15:05)

Webtárhely reklám, a pént fönt a sarokban a havidíja a tárhelynek (olcsobb mint a T-online)
A közepe Olyan.. , de ezeket a képeket pl az Izé-ben is láthatod.
Van egy fogadásom, hogy más (pl tudományos stb.) címek alatt is van belőle.(pl azt a 400-500 Kg-os nőt már láttam máshol is -brrr)
Betiltatni ugyse tudod, legfeljebb egy ügyes hekker megtámadja, de másnapra visszateszik.

Kincsesláda

(Kinga, 2008.09.02 15:04)

http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.526
Kozmikus kapcsolatok - Az aranylemezek üzenetei
(csillagok, kozmosz, üzenetek...)

de számos jó cikk van arrafelé

Segítség!

(Kinga, 2008.09.02 09:13)

Képzeld, ha megnyitom, és kiírja, hogy belépés itt, és tényleg megnyitom, 3 szexelő férfi látható, tovább is van, de elég volt a 2.-ik képig. Undorító, főleg ezen a címen, mi ez ???"Szopatás"? már bocs, hogy ezt írom!!Google keresőprogramban a családfák között:
Családfák Magyarországon

csaladfak.atw.hu/ - 1k
Magyarország nemesi családfái BELÉPÉS itt!

Ne haragudj, hogy hozzád fordultam. Azt látom, hogy valami pénzösszeg van a j. felső sarokban, de akkor is. Mi ez? Vicc? Hát elég ocsmány!

Pótlás

(Sólyomfióka, 2008.09.02 09:12)

Bocsi most vettem észre a képregény címet nem írtam le .(almalázban égek) Tehát - http://www.barikád.hu/node/16734

Alma

(Sólyomfióka, 2008.09.02 09:08)

Ami engem illet, sokkal mélyebben érintett a tegnap esti " Mélymagyar " az Echó-Tv műsorában. Bayer Zsolt megint "kitett" magáért.Azt hittük már nem érhet meglepetés bennünket ? Hát tévedtünk.Az érzelem skálán minden végijárt rajtam, majd mikor dühöm , mérgem , s minden negatív elszállt, (már egészen jól uralom őket) elgondolkodtam mi a megoldás? Talán mi is segíthetnék , vásárlók. AZ ALMÁT IS MENTENI KELLENE!

Képregény

(Sólyomfióka, 2008.09.02 08:57)

A "botrányos képregény" videó változatát innen is letöltheted még .

Tücsi

(Sólyomfióka, 2008.09.01 22:22)

Köszi, már az "őskorban láttam" , de azért nagyon tetszett. Ügyesek a fiúk.

Vegyük vidámra

(Beszélget, 2008.09.01 22:13)

Nézzétek meg a Tücskök és Hangyák -at!
+
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=231801

Térkép

(Sólyomfióka, 2008.09.01 18:22)

Arra gondolsz amit Mindegy írt? " oly régen keresem ezt a ...." Lehet , hogy őszitén gondolta. Miért nem kérdeztél rá. Te is egy kicsit érzékeny vagy.Én is .Mielött elmentünk nyaralni , Te is megbántottál engem, csak nem volt időm válaszolni. Mostanra már elszállt a mérgem, úgy hogy lerendezhetjük. Beszélgetnek: itt kell elkezdeni : http://www.szepi.hu/nota/nepdal/szoveg/index.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »