Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

És mi változik akkor, ha majd megjelennek az õsmagyar nyelvi emléket: két és kiderül krónikáink igazsága, Kõrösi Csoma, Szentkatolnai Bálint és mások, megtiportak és elhallgatott igazi tudósaink igazsága? Ha megtudjuk belõlük, hogy elõdeink voltak a hunok és a szkíták, és hogy ókori nép lettünk, saját írásbeliséggel és irodalommal? Ha fényesen kiviláglik, hogy nem finnugor, hanem szkíta-hun õsnép, Eurázsia legõsibb népének egyenesági utódai mi vagyunk? A kulturális-szellemi Bach-korszak fenntartói, „tudományos" hazugságok kiagyalói eltûnnek-e, utódai visszavonulnak-e, a vereségüket elismerve, az elsikkasztott történelem sikkasztó intézményeinek élérõl? Egy tucat tudományos hazugság többet ér-e, mint egy egész nemzet igazsága?

Kép

 

 

Vajon miféle világbotrány törhet ki, ha a hazugok helyett az igazak jönnek az élre?

 

 

 

 

 TOVÁBB